Winners

Results 2015

MARATHON ELITE MEN 2015
BIB Name GUN Time Chip Time
14 Satyabhan 2:30:10 2:30:10
2 Neeraj Pal Singh 2:48:44 2:48:43
12 Chandra Prakash 2:24:32 2:24:31
3 Prahlad Sahai Meena 2:30:44 2:30:42
13 Sunil Prasad 2:29:20 2:29:19


HALF MARATHON ELITE MEN 2015
BIB Name GUN Time Chip Time
1028 Man Singh 1:06:37 1:06:37
1019 Srinu Bugatha 1:06:54 1:06:52
1016 Balliappa Ab 1:07:03 1:07:01
1026 Anil Gema Pawar 1:07:50 1:07:46
1013 Amrutraj Chavan 1:08:13 1:08:11


HALF MARATHON ELITE WOMEN 2015
BIB Name GUN Time Chip Time
1051 Swati Gadhave 1:18:35 1:18:35
1044 Rohini Raut 1:19:24 1:19:21
1033 Monika Athare 1:20:36 1:20:36
1050 Kiranjit Kaur 1:22:27 1:22:24
1048 Jyoti Jangbahadur 1:22:58 1:22:55


MARATHON MEN-18 to under 35 (2015)
BIB First Name Last Name Time
158 Pankaj Dhaka 2:31:43
252 Tanaji Chaugule 2:38:53
205 Paras Kumar 2:48:18


MARATHON MEN-35 to under 45 (2015)
BIB First Name Last Name Time
729 Harun Ali 2:49:24
703 Bhaskar Kamble 2:50:09
666 Ramesh Selvaraj 3:10:39


MARATHON MEN-45 to under 55 (2015)
BIB First Name Last Name Time
871 Pandurang Patil 3:09:10
863 Bikhyat Deuri 3:41:24
859 Satish Gujran 3:49:26


MARATHON MEN- 55 and Above (2015)
BIB First Name Last Name Time
916 Satpal Singh 3:25:18
910 Sabhajeet Yadav 3:25:54
927 Keraba Gurav 3:44:44


MARATHON WOMEN-18 to under 40 (2015)
BIB First Name Last Name Time
688 Seema Varma 4:01:59
711 Khushboo Vaish 4:24:04
657 Preeti Lala 4:44:05


MARATHON WOMEN-40 & Above (2015)
BIB First Name Last Time Time
836 Vandana Parekh 4:03:16
818 Poonam Bhatia 5:10:18
824 Yvette Saldanha 5:11:17


HALF MARATHON MEN-18 to under 35 (2015)
BIB First Name Last Name Time
1506 Dnyaneshwar Morgha 1:08:08
2496 Swapnil Sawant 1:11:10
2323 Pavan Deshmukh 1:11:42


HALF MARATHON MEN-35 to under 45 (2015)
BIB First Name Last Name Time
6775 Brijlal Shankar 1:13:11
6755 Rajesh Kumar 1:13:23
6885 Rajendra Singh 1:14:02


HALF MARATHON MEN-45 to under 55 (2015)
BIB First Name Last Name Time
8158 Mohamed Idris 1:24:45
8544 Mukesh Rana 1:27:11
8461 Sandeep Kumar 1:29:18


HALF MARATHON MEN-55 & Above (2015)
BIB First Name Last Name Time
9118 Yogendra Yadav 1:22:52
9047 Pandurang Chougule 1:27:36
9090 Naval Kishor Yadav 1:32:16


HALF MARATHON WOMEN-18 to under 30 (2015)
BIB First Name Last Name Time
2316 Neetu Kumari 1:35:14
1804 Neha Neharkar1:40:52
2506 Hirawati Patel 1:42:56


HALF MARATHON WOMEN-30 to under 40 (2015)
BIB First Name Last Name Time
6967 Shobha Desai 1:49:15
6850 Pallavi Parkar 2:05:32
6073 Swetha Amit 2:12:08


HALF MARATHON WOMEN-40 to under 50 (2015)
BIB First Name Last Name Time
8314 Leelama Alphonso 1:43:45
8460 Bhagwati 1:45:11
8086 Sanyukta Jadhav 1:54:54


HALF MARATHON WOMEN-50 & Above (2015)
BIB First Name Last Name Time
9010 Khurshid Mistry 1:58:46
9033 Vaijayanti Ingawale 2:04:45
9012 Lata Alimchandani 2:07:06


11K RUN- MEN (2015)
BIB First Name Last Name Time
11250 Shailesh Gangoda 0:35:47
11101 Amit Bhagwan Mali 0:36:03
11855 Amol Sanpal 0:36:30
11518 Sheshnath Chauhan 0:36:42
11385 Aslesh Kumar 0:37:40


11K RUN- WOMEN (2015)
BIB First Name Last Name Time
11856 Saigeeta Naik 0:42:06
11571 Swapnali Mahagaonkar 0:54:21
11496 Vaishali Chintu Gujar 0:59:21
11642 Jasleen Kaur 1:00:51
11823 Tanuja Sodhi 1:04:38


VASAI TALUKA FULL MARATHON- MEN (2015)
BIB First Name Last Name Time
190 Dada Tukaram Sargar 2:59:32
218 Shankar Chaudhari 3:07:58
207 Narendra Ugale 3:31:41
200 Akash Koli 3:46:45
653 Arun More 4:04:13


VASAI TALUKA HALF MARATHON- MEN (2015)
BIB First Name Last Name Time
2282 Sadanand Pujari 1:18:24
2176 Manoj Chaudhary 1:19:46
2138 Saran Bhattacharya 1:22:51
2035 Pawan More 1:25:22
2148 Sameer Vaity 1:31:47


VASAI TALUKA HALF MARATHON- WOMEN (2015)
BIB First Name Last Name Time
2166 Divya Padvi 1:46:11
2250 Rupali Baraf 1:48:33
2179 Pooja Padvi 1:48:44
2253 Swati Chavan 1:57:41
9015 Bharathi Govindan 2:07:17
TOP