Winners

Results 2016

MARATHON ELITE MEN 2016
BIB Name Time
3 Raspal Singh 2:22:04
5 Pankaj Dhaka 2:28:55
8 Satyabhan 2:30:51
194 Mahesh Wadhai 2:31:59
7 Gb Patle 2:33:27


HALF MARATHON ELITE MEN 2016
BIB Name Time
1003 Baliappa Ab 1:05:33
1001 Srinu Bugatha 1:05:34
1005 Damor Mohan Bhai 1:05:51
1002 Kalidas Hirave 1:07:09
1004 Deepak Bapu Kumhar 1:07:11


HALF MARATHON ELITE WOMEN 2016
BIB Name Time
1051 Sanjivani Jadav 1:18:02
1061 Saigeeta Naik 1:18:55
1059 Monika Athare 1:20:06
1060 Minaxi Patil 1:21:06
1052 Monika Raut 1:21:30


Marathon 18 - Under 30 Men 2016
BIB Name GUN Time
193 CHETAN KOTEWAR 2:39:06
168 DADA SARGAR 2:46:59
189 JAGDESH BAHADUR 2:48:23


Marathon 30 - Under 40 Men 2016
BIB Name GUN Time
460 Rajendra singh 2:40:40
335 VIRENDRA SINGH 2:44:38
496 Anil Tokre 2:52:33


Marathon 40 - Under 50 Men 2016
BIB Name Time
694 Bhaskar Kambale 2:52:01
534 RUDESWAR DEKA 2:54:40
535 HARUN ALI 3:01:39


Marathon 50 - Under 60 Men 2016
BIB Name Time
44 MUKESH RANA 3:10:03
737 Pradeep Ray 3:22:06
733 Mahipati Sankpal 3:24:25


Marathon 60 & Above Men 2016
BIB Name Time
807 Satpal Singh 3:35:12
812 BALASAHEB POWAR 3:45:34
810 PIOUS AUGUSTIN 4:53:03


Marathon 18 - Under 40 Women 2016
BIB Name Time
192 GITA WATGURE 3:45:52
903 Sayuri Dalvi 3:47:57
196 PRABHAVATI RAWAT 4:12:10


Marathon 40 & Above Women 2016
BIB Name Time
955 Vandana Parekh 3:58:51
951 Preeti Lala 4:37:33
952 Sonal Mishra 4:52:56


Half Marathon 18 - Under 30 Men 2016
BIB Name Time
1718 Avinash Sable 1:06:02
1501 dnyaneshwar moragha 1:08:57
2034 Sandeep Tayade 1:10:04


Half Marathon 30 - Under 40 Men 2016
BIB Name Time
6166 Parashram Bhoi 1:10:00
6020 Brijlal Shankar 1:13:23
6191 VIJENDRA MALIK 1:14:42


Half Marathon 40 - Under 50 Men 2016
BIB Name Time
7992 JAIBHAI DATTATRAY 1:18:25
7605 SURESH KUMAR 1:18:45
7329 MOHAMED IDRIS 1:20:41


Half Marathon 50 - Under 60 Men 2016
BIB Name Time
8259 PANDURANG CHOUGLE 1:25:44
8153 Surender Kumar 1:30:32
8260 NIRMAL KUMAR 1:34:31


Half Marathon 60 & Above Men 2016
BIB Name Time
9031 SABHAJEET YADAV 1:31:20
9037 Ravasaheb Survanshi 1:46:29
9043 naval yadav 1:48:04


Half Marathon 18 - Under 30 Women 2016
BIB Name Time
1638 MADHURI DESHMUKH 1:30:49
1789 Diksha Ugale 1:36:51
1838 Aarti Deshmukh 1:38:00


Half Marathon 30 - Under 40 Women 2016
BIB Name Time
6083 PAYAL KHANNA 1:52:23
6176 Sophia Tak 1:58:22
5781 Manasi Samudra 1:58:51


Half Marathon 40 - Under 50 Women 2016
BIB Name Time
7202 Leelamma Alphonso 1:42:47
7230 Deepa Anandikar 1:53:10
7985 Namrata Patel 1:58:04


Half Marathon 50 - Under 60 Women 2016
BIB Name Time
8072 Sandra Jacquet 2:02:16
8004 lata alimchandani 2:02:38
8100 BHARATHI GOVINDAN 2:15:59


Half Marathon 60 Above Women 2016
BIB Name Time
9016 Madhuri Pai 2:49:54
9015 Pushpa Bhat 3:38:48


11K Run 15 - Under 30 Men 2016
BIB Name Time
11550 AMOL SANKPAL 0:35:54
11172 SHAILESH GANGODA 0:35:57
11475 ANIL KORVI 0:36:02


11K Run 30 - Under 40 Men 2016
BIB Name Time
12539SACHIN PATIL0:35:52
12336Subhash Chandra0:37:13
12468Ajay Dusara 0:38:24


11K Run 40 - Under 50 Men 2016
BIB Name Time
13287 PANDURANG PATIL 0:42:02
13327 NARESH KUMAR 0:42:03
13302 Bhagwat Kohale 0:44:52


11K Run 50 & Above Men 2016
BIB Name Time
14055 Uday Mahajan 0:46:56
14105 PULIKKAL PRASANNAN 0:50:11
14062 Godfrey Dsouza 0:57:16


11K Run 15 - Under 30 Women 2016
BIB Name Time
11494 Aishvarya Mishra 0:48:14
11073 Shweta Gawade 0:48:17
11204 Swapnali Mahagaonkar 0:52:39


11K Run 30 - Under 40 Women 2016
BIB Name Time
12470 Bhavna Bhanusali 1:00:13
12183 sheetal raorane 1:03:12
12542 SEJAL MISTRY 1:13:06


11K Run 40 - Under 50 Women 2016
BIB Name Time
13205 Shobha Desai 0:53:44
13173 Nancy Pinto 1:11:55
13235 rekha tayde 1:16:04


11K Run 50 & Above Women 2016
BIB Name Time
14065 pushpa chauhan 1:10:18
14074 rekha deshmukh 1:20:09
14006 Sadhana Virkar 1:26:39


Vasai Taluka Full Marathon Men 2016
BIB Name Time
159 SHANKAR CHAUDHARI 3:02:23
177 Anish Bharankar 3:48:00
331 Harshad Gharat 3:53:59
493 Pranesh Choudhari 3:54:07
492 Niraj Patil 4:48:20


Vasai Taluka Half Marathon Men 2016
BIB Name Time
2017 Anil Badri 1:10:14
1790 Narendra Ugale 1:14:39
1786 Sandesh Ugale 1:17:53
1891 MEGH BHUVAD 1:19:47
1724 Saran Bhattacharya 1:22:10


Vasai Taluka Half Marathon Women 2016
BIB Name Time
1789 Diksha Ugale 1:36:51
1728 Divya Suresh 1:39:05
1791 Swati Chavan 1:39:06
1788 Darshana Mor 1:41:31
1729 Pooja Suresh 1:46:07
TOP